zondag 1october 2023

Welkom en mededelingen

Psalm 23: 1

Stil gebed

Bemoediging en groet

Psalm 87

Verootmoedigingsgebed

Genadeverkondiging

Leefregel

Lied 146 5

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van de schrift

Schriftlezing Openbaring 3:14-22 ( NBG 1951)

Zingen 303: 1, 2 en 3

Preek

Zingen Helma

Lied 288. : 1, 4, 5 en 8

Dankzegging en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’

Collecte diaconale afkondigingen met collecte bij het uitgaan van de kerk)

Slotlied 425 NLB

Zending en zegen

Amen