Liturgie zondag 28 mei Pinksteren

Gezang 237 1, 2, 3

Votum en Groet

Psalm 100 1, 2

Gezang 477

Schriftlezing Handelingen 2 1 t/m 21

Psalm 139 1, 2, 3

Gezang 249

Psalm 68 7