Dienst van Schrift en Gebed, Haamstede, 28 februari A.D.2021

orgelspel

welkom en mededelingen

zingen psalm 145 : 1, 2 en 3

stil gebed

bemoediging

groet

zingen psalm 145 : 4, 5 en 6

de tien woorden

zingen gezang 446 : 1, 5, 6 en 7

drempelgebed

genadeverkondiging

TeNaCh Psalm 145

zingen gezang 199

Evangelie Lukas 4,14-21

zingen gezang 7 : 1 en 4

preek

muziek

gebeden stil gebed, Psalm 145 , ONZE VADER

inzameling van de gaven

slotlied gezang 294

wegzending

zegen … / gezang 456 : 3

orgelspel