EREDIENST 19 SEPTEMBER 2021


Psalm 149:1,2

Stil gebed votum en groet

Gezang 330:1,2

Lezing van de wet

Psalm 143:8,9

Gebed om de opening van de Schriften
Schriftlezing Psalm 62 en Mattheüs 11:25-30

Psalm 62:1,4,5

Verkondiging

Gezang 427:1,2,5

Dankgebed en voorbede
Inzameling van de gaven

Gezang 429

Zegen