Liturgie Pinksteren, zondag 19 mei 2024

Aanvangslied gez. 250

Na het votum ps. 33 vers 1 en 5

Na de wet ps. 139 vers 1 en 3

Schriftlezing: Handelingen 2 vers 1-24 nbv 21

Gez. 249 vers 1 en 2

Na de preek orgelspel

Gez. 242 vers 2, 3 en 6

Slotlied: gez. 477