Orde van de dienst zondagmorgen 9 augustus 2020

Mededelingen

Intochtslied Ps. 87 : 1 en 2

Bemoediging en groet

Zingen Ps. 87 : 3 en 4

Wij luisteren naar de woorden van de wet voor kinderen en volwassenen.

Zingen Gez. 437 : 1, 2, 3

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing O.T. Gen. 47:27+28 en Gen 48:1+2, 8-21

Zingen: Gez. 427 : 1, 4

Lezing N.T. Mark. 9: 35 t/m 38

Zingen: Gez. 482 wisselzang : 1 allen, 2, 4, 6, mannen, 3, 5, 7, vrouwen, 8 allen

Verkondiging

We luisteren naar orgelspel
en zingen daarna Gez. 456 : 1, 2, 3

Dank en voorbeden, stilgebed en Onze Vader

Zingen Gez. 444 : 1, 3

Zegen
 

GROOT NIEUWS! LINTJESREGEN IN HERVORMDE GEMEENTE HAAMSTEDE

Willem Alexander, Koning der Nederlanden heeft het behaagd maar liefst drie leden van onze gemeente een koninklijke onderscheiding toe te kennen. Wat is onze gemeente daar blij mee en dankbaar voor!

Het gaat om de heer Piet de Meij voor zijn jarenlange verdiensten voor onze kerk als kerkenraadslid en koster, voor zijn activiteiten voor het Interkerkelijk Kerkkoor Haamstede en voor zijn bijzondere inzet voor onze gemeente. Hij is altijd beschikbaar om de gemeente te dienen bij concerten, de zondagse erediensten en bij het pannenkoeken-bakken voor het goede doel.

Ook de heer Jan in ’t Veld heeft een koninklijke onderscheiding kregen voor zijn bijna 50 jarig ontvangerschap van onze gemeente. Al die tijd voert Jan het financiële beheer en daar is een behoorlijk aantal uren per week mee gemoeid.

Wie nog een koninklijke onderscheiding heeft gekregen is Maarten Barends. Hij is de voortrekker van het Groot Kerk-Project dat al jarenlang in de zomer voor onze gemeente en de gasten zo succesvol is. Ook is hij vaak, naast Piet de Meij, koster in onze gemeente.

De gedecoreerden hebben nog andere activiteiten in en buiten onze gemeente verricht. Die zijn te veel om allemaal hier op te noemen.

Bijzonder is dat de kerkenraad bij alle drie telkens heeft mogen zien dat de liefde voor de kerk hun drijfveer was. Die liefdedienst is uiteraard een dienst aan de Heere God zelf, maar de karakters van de drie stralen alle respect en waardering uit voor de ander, voor de medemens..

Hartelijke zegengroet van uw predikant

Ds. J. Wouters.