EREDIENST OP 17 JANUARI 2021

Gezang 409:1, 2

Stil gebed votum en groet

Psalm 33: 7, 8

Lezing van Wet

Psalm 25: 3

Gebed om de opening van de Schriften

1e lezing Exodus 23:14-19
2e lezing Lukas 2:30-52


Psalm 119: 37

Verkondiging

Gezang 440

Dankgebed en voorbede

Inzameling van de gaven

Gezang 437

Zegen