Liturgie morgendienst zondag 26 maart

Welkom en mededelingen

Intochtslied: ps. 91:1 (NB); ‘Heil hem wien God een plaats bereidt’ (staand).

Stil gebed, votum en groet

Wij zingen: ps. 91:8 (NB); ‘Ik zal hem redden uit de nood’ (daarna gaan we zitten).

Gebed om vergeving

Wij zingen: gz. 444:3 (OLB); ‘Heer, ontferm U over ons’ .

Woorden van vergeving uit Psalm 103 (NBV21).

Woorden voor ons leven uit Filippenzen 2:1-11 (NBV21).

Wij zingen: ps. 103:1 en 3 (NB); ‘Zegen mijn ziel, de grote naam des HEREN’.

Gebed om de werking van de Heilige Geest.

Schriftlezing OT: Jesaja 11:6-10 en Jesaja 65:25 (NBV21).

Wij zingen: gz. 237:1, 3 en 6 (OLB): ‘Kom Schepper, Geest, daal op ons neer’.

Schriftlezing NT: Marcus 1:1-12 (NBV21).

Wij zingen: gz. 173:1, 2 en 3 (OLB); ‘Alles wat over ons geschreven is’.

Verkondiging met thema: Een klein detail; een groot wonder (Marc. 1:12-13).

Na de preek orgelspel en daarna zingen we: ps. 27:1 en 7 (NB); ‘Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HERE!’.

Bidden: voorbeden, stil gebed en Onze Vader.

Collecte

Slotlied /wij zingen: gz. 255:1, 2, en 4 (OLB); ‘Ere zij aan God, de Vader’.

Zegen

Na de zegen zingen we: gz. 456:3 (OLB);‘Amen, amen, amen’.