Liturgie zondag 25 februari 2024

Welkom en mededelingen OvD

Zingen: Zou ik niet van harte zingen – Liedboek 426: 1

Stil gebed
Votum en groet

Zingen: Psalm 16: 1 en 3

Gebed om afstand en toewijding

Woorden van bemoediging

Zingen: Liedboek 428 – Jezus, mijn verblijden, vers 1, 3 en 4

Gebed om opening van het Woord en verlichting met de HG

Schriftlezing: Mattheus 25: 1-13

Zingen: Liedboek 262 – Op, waakt op!

Verkondiging

Amenlied: Abba, Vader, U alleen (Opwekking 136, Nieuwe Liedboek 886)

Gebeden

Inzameling van de gaven

Slotzang: Liedboek 426: 3 en 5, Zou ik niet van harte zingen –

Zegen

Aansluitend zingen we Liedboek 456, vers 3