Kerkgroet

Hervormde Gemeente Haamstede

Website: www.hervormdhaamstede.nl


Predikant: ds. J. Wouters

Lange Noordstraat 29, 4331 CB Middelburg

tel.: 0118-613216 / 0612541408

e-mail: info@joswouters.com


Scriba: mevrouw A. Barends-Sabee

Postbus 64; 4328 ZH Burgh-Haamstede

telefoon: 0111-650310

e-mail: scriba@hervormdhaamstede.nl


Abonnementenadministratie Kerkbode:

de heer M.P. van ’t Hoff (telefoon: 0651356640)


Zondag 10 januari 2021

10:00 uur: de heer W. Verwijs, Bruinisse

Organist: de heer Aart Kot

Autorijdienst: mw. P. ’t Hart-Arkenbout (0657895005)


Vrijdag 17 januari 2021

10:00 uur: pastor P. Riemens, Arnemuiden

Organist: de heer Aart Kot

Autorijdienst; de heer H. Kort (0111-65 3989)


Deze diensten worden via kerkomroep.nl uitgezonden.

Website voor beluisteren diensten: www.kerkdienstgemist.nl


….Terugblik: Het is niet zo zinvol alle diensten van de afgelopen drie zondagen, de dienst van 1e Kers en Oudjaar nog eens te evalueren (uitgezonderd de korte nieuwjaarsboodschap hierna). We zijn blij dat we alle diensten mochten hebben en houden en dat we het vooruitzicht hebben dat de diensten die nu aangekondigd zijn D.V. ook doorgang mogen hebben. Het zijn aangrijpende tijden. De kerkenraad moet ad-hoc beslissingen nemen en zien wat de beste weg is. We wachten de nieuwe maatregelen na de lock-down af.

 
 

….Vooruitblik: Op 10 januari hoopt de heer W. Verwijs uit Bruinisse voor te gaan. We zien uit naar zijn komst. Hij heeft in veel kerken op Schouwen-Duiveland gepreekt. Het is altijd goed om hem het woord te horen verkondigen. We zien uit naar zijn overkomst uit Bruinisse. Op zondag 17 januari hoopt pastor P. Riemens uit Arnemuiden weer bij ons te zijn. Hij is een vertrouwd gezicht op onze preekstoel. Op 10 januari 2021 zou ds. P. van Bruggen uit Westkapelle voorgaan, maar een corona-quarantaine belemmert zijn presentie in Haamstede. De kerkenraad heeft besloten bij het binnenkomen en het verlaten van de kerkdiensten mondkapjes te dragen. In veel andere gemeenten is dit ook nu een gebruik.Alles zo de Heere wil en wij leven. Bidt u voor de diensten en voor de voorgangers en allen die in de diensten een taak hebben te vervullen?


… Het jaar 2021 met de Vierde Man: Tijdens de dienst op 3 januari, de eerste zondagse dienst in 2021 werden wij bepaald bij Daniël 3:17-18. Het gaat om de geloofsmoed van Sadrach, Mesach en Abednego. Zij waren trouw. Maar, ze werden enorm op de proef gesteld. Hun moed werd bekroond. Ze werden in de vlammen gespaard. De Heere geve onze gemeente en u persoonlijk in 2021 een krachtig geloof. De God van Sadrach, Mesach en Abednego is machtig ons niet alleen van de vlammen, maar ook van onze zonden te verlossen door die geheimzinnige vierde man, de Gekruisigde en verheerlijkte Zoon van God. Worden wij in 2021 tot de vuurproef geroepen, geen nood, die Vierde Man, de Heere Jezus Christus, zal u en onze gemeente en allen die daarin een taal vervullen er door helpen en uitkomst geven.


….Collecten: De kerkenraad roept de gemeente op om ook in deze tijd mild te geven voor onze kerk en diaconie. De kosten gaan ook in onze kerk door. De inkomsten lopen terug! Daarom nogmaals de bankrekeningen. Uw bijdragen voor de kerk kunt u overmaken op IBAN: NL55 RABO 0357 8005 40 / IBAN NL80 INGB 0000 2104 28. Het bankrekeningnummer voor uw diaconale bijdragen is: IBAN:NL76 RABO 0357 8013 26. Geef vrijmoedig en mild. Gelukkig worden regelmatig van gemeenteleden bijdragen ontvangen ter compensatie van collecten. Daarvoor hartelijk dank!


Giften: De kerkenraad mocht de volgende giften aanvaarden: een gift
€ 200,= en twee (2) giften van elk € 100,=. De kerkenraad weet zich hierin bemoedigd en dankt de drie schenkers.


...Persoonlijke bemoediging van ds. J. Wouters en de kerkenraad: U allen een hartelijke zegengroet toegebeden van uw kerkenraad en uw predikant, ds. J. Wouters.