Kerkgroet

Hervormde Gemeente Haamstede

Website: www.hervormdhaamstede.nl

Predikant: Ds. W.J. van de Griend
Langeville 65, 4401 GM Yerseke
Tel: 0113 - 571336 / 0630469044,
e-mail: wjvdgriend@zeelandnet.nl

Scriba: mevrouw A. Barends-Sabee
Postbus 64; 4328 ZH Burgh-Haamstede
telefoon: 0111-650310
e-mail: scriba@hervormdhaamstede.nl


Abonnementenadministratie Kerkbode:
de heer M.P. van ’t Hoff (telefoon: 0651356640)

Website: www.hervormdhaamstede.nl


Bankrekeningnummers:

kerk : NL55 RABO 0357 8005 40,

NL80 INGB 0000 2104 28.

diaconie: NL76 RABO 0357 8013 26.


Zondag 7 augustus 2022

Koffie/thee drinken na de dienst

10:00 uur: ds. F. van Vliet uit Zaamslag

Organist: dhr. Aart Kot

Autorijdienst: Maarten Barends (650310)


Zondag 14 augustus 2022

10:00 uur: ds. Hans Dingemanse uit Hendrik-Ido-Ambacht

Organist dhr. Aart Kot

Autorijdienst: Marjan Kramer (652340)


Zondag 21 augustus 2022

10:00 uur: ds. W.J. van de Griend

Organist: dhr. Aart Kot

Autorijdienst: Pia 't Hart (650056)


Website voor het beluisteren van de diensten: www.kerkdienstgemist.nl

Ook worden deze diensten via www.kerkomroep.nl uitgezonden.


….Terugblik:

Snuffelmarkt

Zo’n dag is zo voorbij, maar wat er allemaal vooraf moet gebeuren, tja, dat vergt wel wat meer tijd.

Het voornaamste is mensen die willen helpen. Dit jaar was het een luxe, 24 vrijwilligers! Mannen die spullen van de zolder haalden, met tafels sjouwden, dozen, kratten enz. naar diezelfde tafels brachten waar vervolgens andere vrijwilligers stonden om de spullen uit te stallen. Pannenkoekbeslag maken en bakken, ook nu weer een gewenst product. Mensen die op pad zijn geweest om prijzen op te halen voor de loterij, en wat zijn we verwend door de ondernemers van het dorp en omstreken. Er is jam gemaakt, advocaat, heerlijke baksels, het was zo weg. Kaarten en zelfgemaakte snuisterijen. Ook belangrijk: de zorg voor de inwendige mens. In de koffiehoek was het een komen en gaan van mensen. Hier konden ze hun aangekochte spullen en/of prijzen bewonderen. De boeken waren gesorteerd op genre, dus makkelijk uit te zoeken voor de aanstaande lezer. Het aangeboden speelgoed dit jaar was opmerkelijk veel. Zo ook de tweedehands spullen, er is veel verkocht.

Ook de dames die bij de kleding stonden, hadden veel werk hiervan gemaakt en kregen complimenten van de bezoekers.

Na de eerste balans is het bedrag, na ontvangst van twee giften, gestegen naar ruim

€ 2500,00.

Een ieder HEEL hartelijk bedankt. We hopen het volgend jaar weer te mogen organiseren.


 
 

.... Kindernevendienst:

In september bestaat de kindernevendienst 30 jaar, een jubileum dus.

Na 2 jaar corona was het wel wat vreemd en toch ook bijzonder om met kinderen naar “ons” plekje te gaan in de kerkzaal. Dit seizoen is alweer bijna voorbij. Er zijn weer veel leuke gesprekken geweest, niet alleen over de bijbel of wat ze in hun dagelijks leven doen. Het zijn de opmerkingen die me raken als ze vertellen hoe zij nog zo heerlijk onbevangen in het leven staan.Volwassenen kunnen soms hiervan wat leren. Dankbaar en blij dat we dit al zo lang mogen en kunnen aanbieden.

....Diaconiereisje:

Op 17 september aanstaande wordt er weer een diaconiereisje georganiseerd, dit op initiatief van de gezamenlijke kerken van de Westhoek. De kosten bedragen 20 euro per persoon. Er zijn inmiddels al aanmeldingen hiervoor binnen. U kunt zich nog opgeven bij de kerkenraad.

.... Kerk open voor bezichtiging:

De kerkdeuren staan weer open op de donderdagen tot en met 18 augustus vanaf 13.30 tot 15.30 uur. U bent van harte welkom.

.... Inloop orgelconcerten

Zaterdagmiddag 6 augustus, 13 augustus, 20 augustus, 27 augustus:

Orgel en Mezzosopraan: Aart en Helma Kot

Aanvang 14:30 uur, kerk open om 13:30 uur.

Gratis entree; aan de uitgang collecte voor het Orgelfonds.

Zaterdagmiddag 3 september: het Salon-ensemble: Delta Quintet

Aanvang 14:30 uur, kerk open om 13:30 uur.

Gratis entree; aan de uitgang collecte voor het Orgelfonds.

….Tenslotte: In deze dagen, moeten wij omzien naar elkaar, door een praatje te maken, een telefoontje te plegen of een kaartje te sturen naar onze zieken en bruidsparen, of zomaar eens bij iemand binnen te lopen die zich eenzaam voelt of alleen is komen te staan. Laat ook weten wanneer u behoefte heeft aan een bezoekje van onze predikant ds. Van de Griend.

Mede namens de Kerkenraad, een hartelijke groet aan u en jullie allen.

Anja Barends-Sabee, scriba


BELIJDENIS

Uit de gemeente kwam een vraag over belijdenis doen van je geloof. Wanneer er meer mensen zijn die hierover nadenken of hiervoor belangstelling hebben: neem gerust contact op. Dan kunnen we zien welke voorbereiding dan passend is en wanneer belijdenis kan worden afgelegd.

Ik zie uw / jullie reacties graag tegemoet !

ds. Willem van de Griend
tel. 0113 57 13 36
mail: wjvdgriend@zeelandnet.nl.