Kerkgroet

Hervormde Gemeente Haamstede

Website: www.hervormdhaamstede.nl


Predikant: ds. J. Wouters

Lange Noordstraat 29, 4331 CB Middelburg

tel.: 0118-613216 / 0612541408

e-mail: info@joswouters.com


Scriba: mevrouw A. Barends-Sabee

Postbus 64; 4328 ZH Burgh-Haamstede

telefoon: 0111-650310

e-mail: scriba@hervormdhaamstede.nl


Abonnementenadministratie Kerkbode:

de heer M.P. van ’t Hoff (telefoon: 0651356640)


Zondag 12 september 2021

10:00 uur: ds. Th. Wegman, Zeist

Organist: de heer Aart Kot

Autorijdienst: mevrouw P. ’t Hart-Arkenbout (0111-650056)


Zondag 19 september 2021

10:00 uur: pastor P. Riemens, Arnemuiden

Organist: de heer Aart Kot

Autorijdienst: de heer Hans Kort (0111-653989)


Deze diensten worden via kerkomroep.nl uitgezonden.


Website voor beluisteren diensten: www.kerkdienstgemist.nl


….Terugblik: Nog steeds mogen we als gemeente blij zijn met de afgelopen diensten, waarin gelukkig nog velen de weg naar de Grote Kerk van Haamstede weten te vinden. Afgelopen zondagen hebben we ons voorbereid op het Heilig Avondmaal ( 29 augustus) en het Avondmaal mogen vieren (5 september). Het waren goede diensten, waarover we blij mogen zijn. Wat waren we blij dat onze voorzitter de heer Chris Hekman weer ouderling van dienst mocht en kon zijn. Wij danken de Heere God voor zijn betrokkenheid en de mogelijkheid dat hij zo de gemeente -zij het op zijn tempo – de gemeente weer kan dienen.

.…Vooruitblik: Op zondag 12 september hopen we te luisteren naar de voor ons zo vertrouwde stem van ds. Wegman, die overkomt uit Zeist. De daaropvolgende zondag (19 september) hoopt pastor Riemens uit Arnemuiden bij ons weer voor te gaan.


….Collecte: De kerkenraad roept de gemeente op om ook in deze tijd mild te geven voor onze kerk en diaconie. De kosten gaan ook in onze kerk door. De inkomsten lopen terug! Daarom nogmaals de bankrekeningen. Uw bijdragen voor de kerk kunt u overmaken op IBAN: NL55 RABO 0357 8005 40 / IBAN NL80 INGB 0000 2104 28. Het bankrekeningnummer voor uw diaconale bijdragen is: IBAN:NL76 RABO 0357 8013 26. Geef vrijmoedig en mild.

 
 

….Kerkenraad: meermalen is vanaf de kansel de oproep gedaan om de kerkenraad te versterken. Wilt u deze vraag biddend voorleggen in uw persoonlijke gebeden? Ook deze nood van Hervormd Haamstede is hoog en arbeiders zijn er weinig. Bid daarom de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt èn of u wellicht niet zo’n arbeider moet worden.

….Pastoraat: mevrouw Nellie Braam mocht een geslaagde operatie ondergaan. De gevolgen qua vermindering van de pijn waren al snel duidelijk. Daarvoor past dank aan onze hemelse Vader. Zij is -als het goed is- nu aan het revalideren, maar bij het schrijven van de tekst van de kerkbode was nog niet bekend waar en hoe lang. We blijven ook bidden voor allen die zijn opgenomen in De Duinen en in de Cornelia. Zoals al bekend heeft de Heer Klaas Buwalda zich moeten laten opnemen in de afdeling waar ook de heer Aat Brakel verblijft. Onze ouderling Pia ’t Hart-Arkenbout heeft een diagnose gekregen van haar rug- en pijnklachten. Alvorens een operatie te overwegen probeert men eerst nog een voorliggende voorziening (bestaande uit pijnbestrijding). Mevrouw Addie Bliek moet wachten op een operatie-oproep. De Heere zij ons allen dicht en nabij.


….Onze gasten: na afloop van de dienst op 5 september moesten Albert en Marry Bravenboer weer afscheid nemen, althans van mij (JW), omdat ik de komende zondagen niet in Haamstede ben. Hopelijk een tijdelijk afscheid. Wij danken hen voor de betrokkenheid en liefde die ze aan onze gemeente laten zien. D.V. 19 september hopen ze er voor het laatste te zijn dit jaar. Wilt u hen Gods zegen meegeven en toebidden? We hopen hen beiden weer in hun zomerreces van april tot eind september te ontmoeten. Hetzelfde geldt voor Piet en Marijke V.d. Est uit Sint-Philipsland. Ook hun betrokkenheid en belangstelling voor onze gemeente is groot en er zijn ook banden gevallen. Waarschijnlijk hopen zij er ook op 19 september voor het laatste te zijn.


….Inloop Concert Hervormde Kerk Haamstede: D.V. zaterdag 18 september 2021 zal een mannenensemble o.l.v. Ron van Ommen een inloopconcert verzorgen in de Grote Kerk Haamstede. De organist is Rens de Winter. Dat mannenensemble heeft zijn sporen al behoorlijk verdiend in het zeeuwse en daarbuiten. We hopen dat dit een mooi moment zal zijn voor ons allen om elkaar weer eens na de corona-tijd buiten de zondagse diensten te ontmoeten. Het concert begint om 14:00 uur en duurt een uur.


…Giften: Via de heer Piet de Meij is een gift ontvangen van € 10,=. Hartelijk dan aan de gever!


...Persoonlijke bemoediging van ds. J. Wouters en de kerkenraad: U allen een hartelijke zegengroet toegebeden van uw kerkenraad en uw predikant, ds. J. Wouters.