Kerkgroet

Hervormde Gemeente Haamstede

Website: www.hervormdhaamstede.nl


Predikant: ds. J. Wouters

Lange Noordstraat 29, 4331 CB Middelburg

tel.: 0118-613216 / 0612541408

e-mail: info@joswouters.com


Scriba: mevrouw A. Barends-Sabee

Postbus 64; 4328 ZH Burgh-Haamstede

telefoon: 0111-650310

e-mail: scriba@hervormdhaamstede.nl


Abonnementenadministratie Kerkbode:

de heer M.P. van ’t Hoff (telefoon: 0651356640)


Zondag 7 maart 2021 (4e Lijdenszondag)

10:00 uur: ds. J. Wouters

Organist: de heer Aart Kot

Autorijdienst: mevrouw G. Sanders (0111-65 1870)

Zondag 14 maart 2021 (5e Lijdenszondag)

10:00 uur: ds. G.Sinke, Burgh-Haamstede

Organist: de heer Aart Kot

Autorijdienst: de heer M. Barends (0111-65 0310)


Zondag 21 maart 2021 (6e Lijdenszondag)

10:00 uur: ds. C. Haasnoot, Lisse

Autorijdienst: mevrouw M. Kramer-Nap (0111-65 2340)


Deze diensten worden via kerkomroep.nl uitgezonden.

Website voor beluisteren diensten: www.kerkdienstgemist.nl


….Terugblik: De diensten mochten nog steeds doorgaan en de corona-maatregelen lijken iets versoepeld. Maar, het is en blijft afwachten. Wat verlangen we allemaal naar normale diensten, zeker de diensten in het zomerseizoen, waarin altijd zo velen de weg naar ons mooie kerkgebouw weten te vinden.

….Vooruitblik I: Op 7 maart 2021 hoopt onze eigen predikant de dienst te leiden (zie hierna vooruitblik II) en op 14 maart hopen we te luisteren naar ds. G. Sinke en de zondag daarna (21 maart) naar onze oud-predikant, ds. Haasnoot.

….Vooruitblik II: ‘Als Jezus hart breekt, breekt het in liefde’! IOp zondag 7 maart a.s. (4e Lijdenszondag) komt het aangrijpende 4e kruiswoord aan de orde. In de drie uren dikke duisternis sprake de Heere Jezus die aangrijpende woorden: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten’? Het meest onbegrijpelijke en raadselachtige Kruiswoord van onze Heere. Luther schreef daarover: Von Gottverlassen, wer kan das fassen (wie kan dat begrijpen?). Toen Luther -naar wordt verhaald – zat drie dagen en drie nachten sprakeloos op zijn stoel zonder eten of drinken, toen hij over dat kruiswoord nadacht.
 
 

Toen hij tot zichzelf was gekomen riep hij die woorden uit: ‘God van God ontdaan, wie kan dat verstaan’? Het enige kruiswoord dat met een natuurwonder samen gaat. Van het 6e uur tot het 9e uur, ’s middags van twaalf tot drie uur. De hele natuur is bij die Gdosverlatenheid betrokken. De natuur spreekt: duisternis! Die verkondigt dat, bij de mens het Licht der wereld verwerpt, niet van bekering wil weten, duisternis overheerst. De zon trekt een rouwkleed aan. De vraagvorm van dit kruiswoord verraadt de geweldige benauwdheid van Jezus. We proberen een antwoord op die vraag te geven. Jezus werd van God verlaten, omdat Hij met de zonde van de wereld beladen was (1). Jezus werd van God verlaten, opdat wij nimmermeer van God verlaten zouden worden (avondmaalsformulier) (2) en Jezus werd van God verlaten, opdat Hij de schreeuw van verlatenheid die van de aarde opklimt uit de harten van zo veel mensen, zou kunnen begrijpen en als hemelse Hogepriester zou kunnen doorgeven aan Zijn Vader (3). Maar, het blijft stamelen en zoeken. In elk geval is voor mij (JW) in de afgelopen weken temeer duidelijk geworden dat de zondaar naar een eeuwige godverlatenheid gaat, wanneer de zondaar met God onverzoend en onbekeerd is. Als een bekeerde zondaar dan in zielsbenauwdheid en in zijn sterven uitroept: ‘Mijn God!, mijn God!, waarom hebt Gij mij verlaten?”, dan zal de Heere op deze levensvraag het antwoord niet schuldig blijven: ‘Mijnkind! Mijn kind! Ik zal, ja Ik kàn u niet verlaten, want Mijn Zoon droeg de godsverlatenheid op Golgotha ook voor u weg op het kruis. Daarom kan het nu tussen ons gemeenschap en bij u licht zijn”. Ik hoop in deze dienst te kunnen en te mogen voorgaan.

….Collecten.: De kerkenraad roept de gemeente op om ook in deze tijd mild te geven voor onze kerk en diaconie. De kosten gaan ook in onze kerk door. De inkomsten lopen terug! Daarom nogmaals de bankrekeningen. Uw bijdragen voor de kerk kunt u overmaken op IBAN: NL55 RABO 0357 8005 40 / IBAN NL80 INGB 0000 2104 28. Het bankrekeningnummer voor uw diaconale bijdragen is: IBAN:NL76 RABO 0357 8013 26. Geef vrijmoedig en mild. Gelukkig worden regelmatig van gemeenteleden bijdragen ontvangen ter compensatie van collecten. Daarvoor hartelijk dank!


…..Actie Kerkbalans: de Actie Kerkbalans heeft -met nog de verwachte toezeggingen – een bedrag opgeleverd van een kleine € 28.000,=, behoorlijk veel meer dan vorig jaar. De kerkenraad is bijzonder blij met dit bedrag. Het laat zien dat we in deze moeilijke tijd toch onze kerkelijke gemeente een warm hart toedragen. We zijn allen die een bijdrage in het vooruitzicht hebben gesteld of wellicht al hebben betaald hartelijke dank.


….Woord van dank: ‘Versteld heb ik gestaan door het grote aantal felicitatiekaarten dat ik op mijn 90ste verjaardag mocht ontvangen, Hierdoor is voor mij, ondanks alle beperkingen van covid 19, het toch nog een mooie dag geworden. Hiervoor heel hartelijk bedankt’. Tonis Beije.


….Pastorale mededelingen: Bij het schrijven van deze kerkbode (afgelopen weekend) is de situatie van de vrouw van onze predikant verslechterd. Het is nu wachten op het moment dat haar Heer en Heiland haar thuis haalt in dat Vaderhuis met de vele woningen. We weten niet wanneer. Onze tijden zijn in Gods hand.


...Persoonlijke bemoediging van ds. J. Wouters en de kerkenraad: U allen een hartelijke zegengroet toegebeden van uw kerkenraad en uw predikant, ds. J. Wouters.