Kerkgroet

Hervormde Gemeente Haamstede

Website: www.hervormdhaamstede.nl

Predikant: Vacant

Pastoraal werker:

Pastor Aart Slabbekoorn
de Stelle 12
4464BP Goes
0113-211607
06-21576652
slbvdm@zeelandnet.nl


Scriba: mevrouw A. Barends-Sabee
Postbus 64; 4328 ZH Burgh-Haamstede
telefoon: 06-23865685
e-mail: scriba@hervormdhaamstede.nl


Bankrekeningnummers:
kerk : NL55 RABO 0357 8005 40,
NL80 INGB 0000 2104 28.
diaconie: NL76 RABO 0357 8013 26.


Abonnementenadministratie Kerkbode:
de heer M.P. van ’t Hoff (telefoon: 06-51356640)


Zondag 1 oktober 2023

Start zondag

Koffiedrinken met elkaar na de dienst

10.00 uur ds. J. Reehorst uit Nieuw Beijerland

Organist: dhr. A. Kot

Autodienst: mevr. P. ’t Hart (06-57895005)


Zondag 8 oktober 2023

Viering Heilig Avondmaal

10.00 uur ds. C. Haasnoot uit Lisse

Organist: dhr. A. Kot

Autodienst: dhr. H. Kort (0111-653989)


Zondag 15 oktober 2023

10.00 uur ds. G. Sinke uit Haamstede

Organist: dhr. A. Kot

Autodienst: mevr. G. Sanders (0111-651870)


Website voor het bekijken van de diensten: www.kerkdienstgemist.nl

Ook worden deze diensten via www.kerkomroep.nl uitgezonden.


Nabeschouwing dienst 24 september jl.

Zondagochtend 8 uur kreeg ik (scriba) een telefoontje, nadat er om 6.30 uur al een appje was gestuurd, de voorganger was ziek en wel zodanig dat hij niet naar Haamstede kon komen. Nou, dan slaat de grond onder je voeten vandaan, want hoe gaan we dit oplossen.

Na enig heen en weer gebel met de leden van de kerkenraad spreken we af, we gaan met elkaar de dienst doen. De preek had de voorganger gelukkig zorgvuldig voorbereid en volledig uitgeschreven, dus we konden het zo oplezen.

Ja, oplezen, dat zou het worden, want het gevoel dat een predikant in zijn preek legt, dat kunnen wij als leken niet.

Enfin, in de consistorie een drukte van jewelste, zo van jij doet de schriftlezingen en jij doet het gebed en uiteindelijk zou ik de preek voor mijn rekening nemen. Nou, de zenuwen gieren door je keel kan ik wel stellen.

Om 4 minuten voordat de dienst begon komt ds. Guido Sinke de consistorie binnen, (hij had een vrije zondag en besloot om naar onze kerkdienst te komen) en zegt: “kan ik helpen?”. Guido, net een week geleden geopereerd aan staar in beide ogen stond ineens als reddende engel in ons midden.

Hij nam de uitgeschreven preek ter hand en – op zijn bekende rustige toon – zegt hij: kom, laten we gaan.

We waren iets te laat in de kerk, maar de dienst verliep gesmeerd, tijdens de preek deed Guido nog wat eigen inbreng in de tekst, maar verder heeft hij het volledig gevolgd en het was prachtig.

Op deze zondagmorgen hadden wij nog meer het gevoel dat God met ons was en dat het zo had moeten zijn.

 
 

Concert

Op de zaterdagmiddag 30 september a.s. geven Aart en Helma Kot, Orgel en Mezzosopraan een inloopconcert in onze kerk. De concerten beginnen om 14:30 uur.

De toegang is vrij; aan de uitgang is er gelegenheid om een vrije gift te doen voor het onderhoud van de Kerk en het Orgel.

Aart zal afwisselende orgelwerken laten horen en Helma zingt licht klassieke nummers.

Viering Heilig Avondmaal

Op zondag 8 oktober a.s. hoopt ds. C. Haasnoot uit Lisse voor te gaan en hopen we het Heilig Avondmaal met elkaar te vieren.

De collecte hiervoor zal worden bestemd voor de stichting Godanaw-Holland te Tholen, deze stichting heeft de zorg op zich genomen voor 50 ouderen in de stad Debre Zeit in Ethiopië.

Dit zijn ouderen die niemand hebben die voor hen zorgt.

Deze ouderen krijgen ter plaatse o.a. voedsel, kleding, schoenen, dekens en (medische) verzorging. Ook krijgen ze begeleiding van een maatschappelijk werkster. Zij wonen echter in hun eigen “huisje” in de stad. Dit betreft meestal een lemen huisje met een dak van golfplaten.

Al enkele jaren heeft de stichting met een groep vrijwilligers een groot aantal huisjes kunnen opknappen, dan wel vernieuwen. Vorig jaar zijn 10 huisjes gerenoveerd. Dit alles konden ze niet realiseren zonder uw hulp en bijdragen.

Op 30 oktober 2023 hoopt de stichting met een groep van 10 vrijwilligers naar Ethiopië te gaan om wederom, samen met de Ethiopische bouwvakkers, zoveel mogelijk huisjes op te knappen en leefbaar te maken. Wilt u dit werk a.u.b. met een bijdrage ondersteunen.

De vrijwilligers bekostigen zelf de reis en het verblijf.

Giften:

Via mevr. P. ’t Hart is gift ontvangen van 10,00 euro voor de bloemenpot!

Hartelijk dank.

Medeleven:

Er zijn gemeenteleden die momenteel ziek zijn of behandelingen in het ziekenhuis moeten ondergaan waarvan wij (misschien) niet op de hoogte zijn, we dragen hen op in ons gebed.

In oktober is het weer de bedoeling om met de bijbelstudie te beginnen, in de volgende kerkbode zullen de avonden aan u worden doorgegeven.

Pastor Slabbekoorn heeft inmiddels al diverse gemeenteleden bezocht en hij zou graag nog meer gemeenteleden bezoeken, zo maar voor een vrijblijvend gesprek. Laat gerust weten wanneer u behoefte heeft aan een bezoekje. U kunt met een van de kerkenraadsleden een afspraak maken.

Tenslotte: Hoe belangrijk is het niet om naar je naasten om te zien, soms alleen maar door een praatje te maken, een boodschapje te doen, een telefoontje te plegen of een kaartje te sturen, men voelt zich gezien, hoe fijn voelt dat.

Mede namens de Kerkenraad, een hartelijke groet aan u en jullie allen.

Anja Barends, scriba