Kerkgroet

Hervormde Gemeente Haamstede

Website: www.hervormdhaamstede.nl

Predikant: Ds. W.J. van de Griend
Langeville 65, 4401 GM Yerseke
Tel: 0113 - 571336 / 0630469044,
e-mail: wjvdgriend@zeelandnet.nl

Scriba: mevrouw A. Barends-Sabee
Postbus 64; 4328 ZH Burgh-Haamstede
telefoon: 0111-650310
e-mail: scriba@hervormdhaamstede.nl

Abonnementenadministratie Kerkbode:
de heer M.P. van ’t Hoff (telefoon: 0651356640)

Website: www.hervormdhaamstede.nl

Bankrekeningnummers:
kerk : NL55 RABO 0357 8005 40,

NL80 INGB 0000 2104 28.

diaconie: NL76 RABO 0357 8013 26.


Website voor het beluisteren van de diensten: www.kerkdienstgemist.nl

Ook worden deze diensten via www.kerkomroep.nl uitgezonden.


Zondag 04 december 2022

2e Advent

10:00 uur: ds. Noordam uit Nieuwendijk

Organist: Aart Kot

Autorijdienst: dhr. M. Barends (0111-650310)


Zondag 11 december 2022

3e Advent

10:00 uur: proponent J. Jacobse uit Middelburg

Organiste: dhr. A. Kot

Autorijdienst: mevr. G. Sanders (0111-651870)


Giften:

Ontvangen via mevr. P. 't Hart een bedrag van 30,00 euro.
De gulle gever hartelijk dank daarvoor.


Terugblik:

Op 13 november jl. hebben we met ds. Haasnoot weer een mooie dienst beleefd, het ging over de mooie gelijkenissen zoals de wijngaard en de steen die de bouwlieden afkeurden die een hoeksteen is geworden.

Mattheus 21. De tekst is ons zo bekend, maar in de preek van ds. Haasnoot weer prachtig verwoord.

Op 20 november jl. was het Voleindingszondag, waarin we onze overleden gemeenteleden hebben herdacht met het aansteken van een kaars bij hun steen.

Deze dienst werd geleid door ds. Catsburg uit Goes. Prachtige woorden over de Here die hen is voorgegaan, maar ook dat Hij spoedig komt.

De lezing was uit Openbaring 1.

Na de dienst konden de nabestaanden de kaars met de steen van de overledene mee naar huis nemen. Zij kregen ook een witte roos mee.

We mogen terugkijken op mooie diensten.

 
 

In memoriam:

Afgelopen vrijdag 25 november jl. is de heer A.A. van der Schans overleden op 79 jarige leeftijd. De begrafenis zal vrijdag 2 december aanstaande in besloten kring plaatsvinden.

Vanuit onze gemeente wensen wij de nabestaanden sterkte en Gods zegen toe.

Mededeling:

De kerkenraad is verheugd u mede te delen dat de heer C. Bal zich beschikbaar heeft gesteld om plaats te nemen in de kerkenraad als kerkrentmeester/diaken.

Indien u hiertegen bezwaar wenst te maken, kunt u dat binnen 14 dagen melden bij de scriba.

Kerstmiddag:

Zoals in de vorige kerkbode al gemeld, wordt de kerstmiddag op woensdag 14 december aanstaande gehouden. Iedereen is welkom vanaf 14.30 uur.

Het Interkerkelijk kerkkoor van Haamstede hoopt weer een concert te geven in de Hervormde dorpskerk te Haamstede.

Op vrijdag 16 december 2022 Aanvang : 19.30 uur

Medewerkenden aan het concert verlenen :

- Interkerkelijk Kerkkoor Haamstede. IKK olv: Wim Kaashoek.

- Chr. Gemengde zangvereniging Sursum Corda olv: Huib vd Klooster

- Muziek vereniging De Witte van Haemstede olv: Milou Antheunisse.

- Organist van zowel het IKK en de samenzang: Eric Wolfert.

Naast de koorzang is er ook veel samenzang.

U bent hartelijk welkom op het concert.

Toegang is gratis.

Bezoek aan huis:

Pastor Slabbekoorn zou graag in contact willen komen met onze gemeenteleden, zo maar voor een vrijblijvend gesprek. Laat gerust weten wanneer u behoefte heeft aan een bezoekje. U kunt met een van de kerkenraadsleden een afspraak maken.

Tenslotte: Hoe belangrijk is het niet om naar je naasten om te zien, soms alleen maar door een praatje te maken, een boodschapje te doen, een telefoontje te plegen of een kaartje te sturen, men voelt zich gezien, hoe fijn voelt dat.

Mede namens de Kerkenraad, een hartelijke groet aan u en jullie allen.

Anja Barends-Sabee, scriba