Kerkgroet

Hervormde Gemeente Haamstede

Website: www.hervormdhaamstede.nl


Predikant: ds. J. Wouters

Lange Noordstraat 29, 4331 CB Middelburg

tel.: 0118-613216 / 0612541408

e-mail: info@joswouters.com


Scriba: mevrouw A. Barends-Sabee

Postbus 64; 4328 ZH Burgh-Haamstede

telefoon: 0111-650310

e-mail: scriba@hervormdhaamstede.nl


Abonnementenadministratie Kerkbode:

de heer M.P. van ’t Hoff (telefoon: 0651356640)


Zondag 29 november 2020 (1e Advent)

10:00 uur: ds. C. Bijman, Arnemuiden

Organist: Sandra van de Putte

Autorijdienst: de heer P. de Meij (0111- 65 651901)


Zondag 6 december 2020 (2e Advent)

10:00 uur: ds. J. Wouters

Organist: de heer Aart Kot

Autorijdienst: mw. M. Kramer-Nap (0111-65 2340)


Deze diensten worden via kerkomroep.nl uitgezonden.

Website voor beluisteren diensten: www.kerkdienstgemist.nl


….Terugblik: We mochten mooie en aansprekende diensten met elkaar hebben. Het maximum aantal kerkgangers voldeed elke dienst aan de norm van 30. Op 15 november jl. luisterden we naar pastor Baas uit Gouda. Een mooie en bemoedigende boodschap mocht hij ons meegeven vanuit Psalm 138. Afgelopen zondag (Voleindingszondag) hebben wij de overledenen herdacht die in het afgelopen kerkelijke jaar zijn overleden. Het thema was: het Licht der Wereld, Jezus Christus, in Wie wij gerust kunnen leven en sterven. Wel had de predikant een uitnodiging aan ons allen: wandelt u in dat Licht en hebt u daarover zekerheid? Weet u dat u voor tijd en voor de eeuwigheid geborgen bent in het verzoenend sterven van de Heere Jezus Christus?


 
 

….Vooruitblik: Op 29 november a.s. hoopt ds. C. Bijman uit Arnemuiden bij ons voor te gaan. Ds. Bijman is een begenadigd prediker uit de reformatorische hoek. Hij gaat voor in diensten van gemeenten van de Gereformeerde Bond, maar ook in andere gemeenten waar hij het evangelie van redding en genade, en in Advent: de komst van die Redder, nog altijd op bijzonder aansprekende wijze mag brengen. Bidt u voor de dienstenen voor de voorgangers en allen die in de diensten een taak hebben te vervullen?


….Collecten/giften: De kerkenraad roept de gemeente op om ook in deze tijd mild te geven voor onze kerk en diaconie. De kosten gaan ook in onze kerk door. De inkomsten lopen terug! Daarom nogmaals de bankrekeningen. Uw bijdragen voor de kerk kunt u overmaken op IBAN: NL55 RABO 0357 8005 40 / IBAN NL80 INGB 0000 2104 28. Het bankrekeningnummer voor uw diaconale bijdragen is: IBAN:NL76 RABO 0357 8013 26. Geef vrijmoedig en mild.


….Pastoralia: Afgelopen week werden wij opgeschrikt door de ziekenhuisopname van onze broeder Henk Braam. Dat was wel een schrik, maar gelukkig mag het hem - bij het schrijven van deze kopij - beter gaan. In de afgelopen dienst hebben wij voor hem gebeden en gevraagd of de Heere Jezus Zijn zegenende en genezende handen op Henk wil leggen en of de Heere zijn vrouw Nellie en de kinderen wil bijstaan.


.Huwelijksjubileum: op donderdag 3 december hopen Joop en Magda Quist 55 jaar getrouw te zijn. Een bijzonder mooie mijlpaal. Er zijn zorgen over Joops gezondheid, maar gelukkig is stabiliteit ingetreden. Laat hen beiden weten dat we een gemeente hebben die samen met Joop en Magda blij is. Het adres: Dapperweg 14; 4328 BB Burgh-Haamstede.


...Persoonlijke bemoediging van ds. J. Wouters: U allen een hartelijke zegengroet toegebeden van uw kerkenraad en uw predikant,
ds. J. Wouters.