Kerkgroet

Hervormde Gemeente Haamstede

Website: www.hervormdhaamstede.nl

Predikant: Vacant

Pastoraal werker:

Pastor Aart Slabbekoorn
de Stelle 12
4464BP Goes
0113-211607
06-21576652
slbvdm@zeelandnet.nl


Scriba: mevrouw A. Barends-Sabee

Postbus 64; 4328 ZH Burgh-Haamstede

telefoon: 0111-650310

e-mail: scriba@hervormdhaamstede.nl


Bankrekeningnummers:

kerk : NL55 RABO 0357 8005 40,

NL80 INGB 0000 2104 28.

diaconie: NL76 RABO 0357 8013 26.


Abonnementenadministratie Kerkbode:

de heer M.P. van ’t Hoff (telefoon: 06-51356640)


Zondag 19 maart 2023 4e Lijdenszondag

10:00 uur: ds. D. Goverts uit Dordrecht

Organist: Aart Kot

Autorijdienst: mevr. G. Sanders (0111-651870)


Zondag 26 maart 2023 5e Lijdenszondag

10:00 uur: proponent J. Jacobse uit Middelburg

Organiste: mevr. P. Hoefs- van de Putte

Autorijdienst: de heer P. de Meij (0111-651901)


Zondag 2 april 2023 6e Lijdenszondag

10:00 uur: pastor A. Slabbekoorn uit Goes

Organist: Aart Kot

Autorijdienst: mevr. P. 't Hart (06-57895005)


Website voor het bekijken van de diensten: www.kerkdienstgemist.nl

Ook worden deze diensten via www.kerkomroep.nl uitgezonden.


Terugblik:

Op zondag 5 maart jl. ging ds. Sinke uit Haamstede bij ons voor.
In zijn preek ging het over een bijzondere lichtervaring die de discipelen hadden tijdens de ontmoeting op de berg met Mozes en Elia, de verandering van Jezus gedaante in een stralend licht. Zelf had ds. Sinke ook zo'n stralend licht ervaring tijdens een vakantie in Frankrijk, waar hij en zijn vrouw een prachtige kathedraal bezochten. Bij het binnengaan en lopend door het middenpad van de kathedraal scheen de zon door de gebrandschilderde ramen op hen neer. De lichtstraal bezorgde bijzondere emotie, een lichtervaring die hij nooit meer zal vergeten.
Het was een prachtige preek in deze 40 dagentijd.

 
 

Op zondag 12 maart jl. ging ds. C. Haasnoot uit Lisse bij ons voor, hij besteedde aandacht aan Biddag en ook had hij een bijzondere uitleg over lege handen, kunnen wij wel geloven met lege handen? De mensen willen wonderen zien, moet Jezus wonderen doen om ons te laten geloven? Het gaat om Jezus zelf waarin we moeten geloven!
Geloven heeft weinig te maken met voorspoed, geloven is een deel van ons bestaan. Jezus laat juist in de lege handen zien wie God is.


Paasmiddag:

Op woensdag 29 maart a.s. hopen we een Paasmiddag te organiseren. Het is inmiddels alweer een paar jaar geleden dat we een Paasmiddag hebben gehad, we zien er naar uit om de draad weer op te pakken. Het begint om 14.30 uur en de kerk is open om 14.00 uur. U bent van harte uitgenodigd.

Bezoek aan huis:

Pastor Slabbekoorn heeft inmiddels al diverse gemeenteleden bezocht en hij zou graag nog meer gemeenteleden bezoeken, zo maar voor een vrijblijvend gesprek. Laat gerust weten wanneer u behoefte heeft aan een bezoekje. U kunt met een van de kerkenraadsleden een afspraak maken. In verband met zijn vakantie zal dat na 26 maart worden.


Tenslotte: Hoe belangrijk is het niet om naar je naasten om te zien, soms alleen maar door een praatje te maken, een boodschapje te doen, een telefoontje te plegen of een kaartje te sturen, men voelt zich gezien, hoe fijn voelt dat.

Mede namens de Kerkenraad, een hartelijke groet aan u en jullie allen.

Anja Barends-Sabee, scriba