Kerkgroet

Hervormde Gemeente Haamstede

Website: www.hervormdhaamstede.nl

Predikant: Vacant

Pastoraal werker:

Pastor Aart Slabbekoorn
de Stelle 12
4464BP Goes
0113-211607
06-21576652
slbvdm@zeelandnet.nl

Scriba: mevrouw A. Barends-Sabee
Ring 1; 4328 AE Burgh-Haamstede
telefoon: 06-23865685
e-mail: scriba@hervormdhaamstede.nl

Bankrekeningnummers:
Kerk: NL55 RABO 0357 8005 40,
NL80 INGB 0000 2104 28.
Diaconie: NL76 RABO 0357 8013 26.

Abonnementenadministratie Kerkbode:
Mevr. W. van Donk, telefoon: 06-11036988
e-mailadres: awriksman@hotmail.com


Zondag 17 maart 2024 Collecte voor Dankdag

10.00 uur pastor A. Slabbekoorn uit Goes

Organist: dhr. A. Kot

Autodienst: mevr. G. Sanders (0111-651870)


Zondag 24 maart 2024

10.00 uur ds. C. Bijman uit Arnemuiden

Organist: dhr. A. Kot

Autodienst: dhr. P. de Meij (0111-651901)


Goede Vrijdag 29 maart 2024

Viering Heilig Avondmaal

19.00 uur ds. N.A. Donselaar uit Middelharnis

Organist: dhr. A. Kot

Autodienst: dhr. H. Kort (0111-653989)

Zondag 31 maart 2024 Eerste Paasdag

10.00 uur ds. J. Wouters uit Middelburg

Organist: mevr. S. v.d. Putte

Autodienst: mevr. P. ’t Hart (06-57895005)


Zondag 7 april 2024

Koffie- of theedrinken in de kerk

10.00 uur proponent G. van Noorden uit Middelburg

Organist: dhr. A. Kot

Autodienst: mevr. G. Sanders (0111-651870))


Website voor het bekijken van de diensten: www.kerkdienstgemist.nl

Ook worden deze diensten via www.kerkomroep.nl uitgezonden.

 
 

Medeleven:

Er zijn gemeenteleden die momenteel ziek zijn of behandelingen in het ziekenhuis moeten ondergaan en/of in verpleeghuizen zitten, waarvan wij (misschien) niet op de hoogte zijn, we dragen hen op in ons gebed.

Agendapunten:

Op woensdag 20 maart a.s. om 14.30 uur (de kerkzaal is vanaf 14.00 uur open) bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Paasmiddag. Gezellig met elkaar koffie of theedrinken en daarna wat fris of wat sterkers met een snack. We gaan er weer een onvergetelijke middag van maken.

Op dinsdag 9 april a.s. is er Bijbelstudie in de kerkzaal geleid door pastor A. Slabbekoorn. Het begint om 19.30 uur tot 20.45 uur. Thema is het laatste Bijbelboek Openbaring 12. U bent van harte uitgenodigd.


Collectedoel Heilig Avondmaal Goede Vrijdag

Actie Waterkracht.

Dorcas organiseert van 16 tot en met 22 maart 2024 Actie Waterkracht. Tijdens deze actie staan we stil bij mensen die geen toegang hebben tot schoon drinkwater. Wereldwijd zijn dat er maar liefst twee miljard. Met Actie Waterkracht willen we geld ophalen om zoveel mogelijk mensen in Oost-Afrika en het Midden-Oosten toegang te geven tot schoon drinkwater.

Open kerk!

Iedere tweede woensdag van de maand en iedere laatste zaterdag van de maand is onze kerk geopend. Vanaf 11 uur tot en met 14.00 uur bent u van harte welkom voor een kopje koffie of thee, een bemoedigend gesprek of even rustig van de stilte in de kerk genieten of gewoon rondkijken in de kerk. We hopen op een goede opkomst, ook van onze eigen gemeenteleden.

Giften:

Via mevr. M. Kramer 15,00 euro. Hartelijk dank daarvoor.

Pastor Slabbekoorn zou graag nog meer gemeenteleden bezoeken, zo maar voor een vrijblijvend gesprek. Laat gerust weten wanneer u behoefte heeft aan een bezoekje. U kunt met een van de kerkenraadsleden een afspraak maken.

Tenslotte: Hoe belangrijk is het niet om naar je naasten om te zien, soms alleen maar door een praatje te maken, een boodschapje te doen, een telefoontje te plegen of een kaartje te sturen, men voelt zich gezien, hoe fijn voelt dat.

Mede namens de Kerkenraad, een hartelijke groet aan u en jullie allen.

Anja Barends, scriba