Indien u belangstelling heeft voor ons kwartaalblad "Gemeenteklanken", dan kunt u zich telefonisch (0111-650310) melden voor toezending naar uw vakantiewoning, caravan of huisadres.

Inleveren copy winter/voorjaar 2022 Gemeenteklanken
woensdag 8 december 2021

Redactieadres:
Maarten Barends scriba@hervormdhaamstede.nl

Groot Kerk Project

Het Groot Kerk Project, een activiteit van Windkracht 8, is een interkerkelijk missionair project met vrijwilligers uit de Gereformeerde Kerk Haamstede, de Christelijk Gereformeerde Kerk Haamstede en de Nederlandse Hervormde Gemeente Haamstede.

Er is dit jaar nog niets bekend of er iets wordt georganiseerd.
U wordt op de hoogte gehouden via deze website!


Mag ik u God's Zegen toewensen voor de komende maanden en blijf vooral gezond!

Secretaris Groot Kerk Project
Maarten Barends
m.bar84@hetnet.nl